Bambu | Centrum voor Gewaarzijn

De Open Groep

serie van 5 trainingsdagen per jaar, gemiddeld 1 dag per 8 weken. Voor gevorderden.

... Between the Poles of the Conscious

Between the poles of the conscious and the unconscious, there has the mind made a swing Thereon hang all beings and all worlds, and that swing never ceases its sway.

Millions of beings are there: the sun and the moon in their courses are there Millions of ages pass, and the swing goes on.

All swing! The sky and the earth and the air and the water; and the Lord Himself taking form And the sight of this has made Kabîr a servant.

(Kabir)

Het idee voor ‘de open groep’ ontstond vanuit de constatering dat mensen die eenmaal een intensief traject hebben doorlopen, nadien zoeken naar niet al te tijdrovende manieren om hun persoonlijke ontwikkeling blijvend aandacht te geven. Direct na een intensief traject blijft de aandacht dikwijls makkelijk en vanzelf betrokken op essentie. Maar na verloop van tijd raken we toch, meer dan we willen, weer bezet door de waan van de dag en de strategieën van ons ‘gewoonte-zelf’. En dan beseffen we dat ‘bewust zijn’ ook onderhoud vraagt .. Om de diepe beweging tussen de bewuste en de onbewuste laag z’n gang te kunnen laten gaan.

Between the poles of the conscious and the unconscious,
there has the mind made a swing


Om die ‘swing’ te dienen, helpt het om geduldige ruimte te scheppen, om te vertragen, naar binnen te keren, om door te voelen voorbij de eerste oppervlaktelaag en om steeds opnieuw verbinding te maken met wat zich aan het dagelijkse zicht onttrekt. .. omdat wat nog in de verborgenheid van ons onbewuste speelt, toch naar het licht van bewustzijn verlangt en daarnaar onderweg is.

(..) and that swing never ceases its sway.

Lees meer over de Open Groep in de brochure die je (hiernaast) in pdf-formaat kunt downloaden