Bambu | Centrum voor Gewaarzijn

De Bambu jaartraining

vijf maal drie dagen

 

Kiezen voor bewustzijn

De Bambu Jaartraining is bedoeld voor 'de liefhebbers': mensen die aanvankelijk misschien dit pad zijn opgegaan op zoek naar 'oplossingen voor hun problemen', maar die inmiddels hebben ervaren hoe het bewustzijnswerk ze een groter en waarachtiger perspectief biedt en die daardoor benieuwd zijn geworden naar wat er dan nog meer is.

Het fijne van een training die zich over een langere tijd uitstrekt, is dat 'het werk' niet beperkt blijft tot de dagen dat we bij elkaar zijn, maar de hele periode doorgaat en dus veel meer een deel van je gewone leven wordt. Daardoor zul je als vanzelf een meer constante uitnodiging voelen om bewust en betrokken bij jezelf aanwezig te zijn.

De training bestaat uit vijf blokken van drie dagen, verspreid over een periode van ongeveer tien maanden.

Inhoudelijk is de traning opgebouwd vanuit de logica en de natuurlijke bewegingen van onze levensenergie. De creatieve dynamiek die wij 'leven' noemen.

Over de basisprincipes waarvanuit wij werken, kun je hier meer lezen.

 

Aardse en hemelse kwaliteiten

... Een gezond mens loopt met zijn voeten over de aarde en zijn hoofd in de hemel.

We zijn als mensen zowel van de aarde als van de hemel. We zijn de levende schakel tussen beide. We zijn hier niet alleen om te overleven, maar ook om iets van betekenis te doen om geinspireerd te zijn, om onze liefde en onze grootsheid te leven.

In deze training reizen we langs de zeven energie-poorten (chakra's) die in ons lichaam te vinden zijn. De chakra's (letterlijke betekenis, 'wiel' of 'rad') kun je opvatten als poorten of openingen in je energielichaam vanwaaruit je zowel kwaliteiten of energie 'geeft' (naar buiten laat stromen) als dat je energie of bepaalde kwaliteiten opneemt of ontvangt.

Ieder chakra vertegenwoordigt een specifieke kwaliteit. De lagere chakra's onder in je lichaam (bekken, buik) zijn verbonden met de meer 'dichte' of 'grove' energieën (aarde, lichaam, voortbestaan), de hogere met de meer fijnstoffelijke en subtiele energieën (zelfbewustzijn, liefde, verbeelding, wijsheid, intuitie en Eenheid...).

Het is een reis dwars door de verschillende lagen van je bewustzijn, en daarmee zowel langs je grote vermogens als je grote dilemma's.

 

Bewust zijn wie je bent

Het fysieke lichaam is onze eerste leidraad, want de ervaring leert dat je meer gaat leven en meer gaat voelen zodra je meer betrokken en op je gemak raakt met je lichaam en je lichaamssensaties.

Door je meer van je lichaam gewaar te zijn, word je je ook makkelijker bewust van je energetisch lichaam, van de meer subtiele gevoelens en energieen die zich via je lichaam aandienen. Je kunt daadwerkelijk voelen en ervaren hoe je levensenergie zich via de opeenvolgende chakra's uitdrukt in verschillende kwaliteiten en hoe je al deze kwaliteiten tot je beschikking hebt: van de meest fysieke en aardse stugheid of ondoordringbaarheid... tot de meest subtiele, stille openheid of transparantie...

Behalve dat we een lichaam zijn en dat we (levens)energie zijn, zijn we ook een persoon of 'ego'.

Onze persoonlijkheid helpt ons overleven: fysiek, emotioneel en maatschappelijk. Deze laag wordt wel genoemd: het emotionele-mentale lichaam.

Dit is het niveau waarop we het meest 'ik' zeggen, waarop we het creatieve en vreugdevolle van onze eigenheid en uniciteit kunnen beleven, maar waar we ons evenzeer afgescheiden, alleen en verworpen kunnen voelen.

In deze laag vinden we altijd onze thema's: de gebieden waarin we onszelf kunnen erkennen, bevrijden en helen.

De zeven chakra's

De zeven chakra's vertegenwoordigen de volgende niveaus van bestaan:

1. overleven/aarde (bekken)
2. gevoel/zinnelijkheid/lichaam (buik)
3. vormkracht/streven (zonnevlecht)
4. liefde/verbinden (hart)
5. creativiteit/communiceren (keel)
6. intuïtie/intelligentie (voorhoofd) en
7. eenheid/hemel (kruin)

Dit zijn de natuurlijke kwaliteiten waar je mee bent toegerust om je leven te leiden. Ze zijn je rijkdom. Samen maken ze je tot de complete vrouw of man die je in wezen al bent.

 

Reacties

In mijn werk maak ik gemakkelijker verbinding/contact met klanten en collega’s op andere gebieden dan op inhoud, zonder de verbinding op inhoud te verliezen. Ik heb de neiging om mijn focus te leggen op dat wat niet goed gaat, te rationaliseren, oplossingen zoeken. Vetrouw nu meer op een natuurlijk groeipad.
-Anoniem -

De training bood ondersteuning om de lastige kwesties bij thuiskomst weer het hoofd te bieden. Maar ook nog meer. De training heeft me meer inzicht gegeven in mezelf en hoe ik tegenover mensen in mijn omgeving sta. In patronen en mechanismen hoe ik mij bewust of onbewust opstel. Hoe ik gevormd ben en hoe mijn wezen en alle gebieden met elkaar in verband staan. Hierdoor zag ik dat de issues die ik op mijn werk tegen ben gekomen direct in verband staan met de opgelopen pijn als kind.
De effecten van elk blok waren weer anders, afhankelijk van welk thema er werd aangesproken. In z’n algemeenheid kan gezegd worden dat het heel verassend was en tegelijkertijd heel krachtig hoe zacht ik telkens van een training thuis kwam. Alsof ik de wereld met zachte ogen bekeek, er middenin stond en haar leek te begrijpen. Alsof mijn zintuigen scherper waren. Tegelijkertijd kwamen prikkels weer niet zo hard binnen stormen. Maar bovenal was ik rustiger. In het dagelijks leven ben in haast, gestresst en alles moet perfect. Het huis, sociale leven, de kinderen, de administratie, mijn werk. En als ik thuiskwam, nam ik gewoon weer de tijd om uren met mijn vriend op de bank te zitten kletsen.
-Dorothée-

Dat die visualisaties en oefeningen zo’n impact zouden hebben. Dat dat zoveel laat zien van jezelf en dat het door het te ervaren beter beklijft. Je krijgt dan vertrouwen dat die kracht ook in je zit. Dat werkt voor mij een stuk beter dan wanneer iemand dat zou zeggen. Als je het zelf ervaart vanuit je binnenste, dan kun je het niet meer ontkennen. En dat opent daadwerkelijk deuren.
-Vera-

Door de oefeningen en inzichten heeft er meer een fundamentele verandering in perspectief plaatsgevonden in mij, wat veel omvattender is dan alleen meer zelfinzicht krijgen. Op mijn werk ben ik daadkrachtiger geworden en ik handel meer vanuit mezelf dan vanuit wat ik denk dat er van me verwacht wordt. Verder heb ik meer inzicht in persoonlijke en groepsprocessen gekregen. En dat is de kwaliteit van mijn behandelingen en adviezen ten goede is gekomen.
In mijn privé leven merk ik een verdiepend effect op mijn relatie (ik heb de training met mijn partner gedaan) en op mijn rol als moeder. Vaste patronen komen nu aan het licht, waardoor ze doorbroken kunnen worden. Dit voelt heel bevrijdend en nodigt ook anderen uit om meer te ontspannen in zichzelf.
-Patricia-

Mijn problematiek was al wel duidelijk op rationeel niveau, maar dat het opeens zich ook op gevoelsniveau manifesteerde bracht voor mij de doorbraak, richting het echt voelen en dus ook echt weten en vervolgens aanvaarden dat dit (het zwarte, niet-leuke deel) ook deel van mij uitmaakt. Dat was een groot goed; ik ben nu completer als mens.
-Renée-

De aandacht die er aan ieder persoonlijk besteed werd .. ik vind het bewonderenswaardig hoe jullie overal over mee konden denken, praten of zelfs een antwoord op hadden. Woorden konden geven aan wat onuitgesproken was.
-Cissie-