Bambu | Centrum voor Gewaarzijn

Werken met hart en ziel

workshop van drie-en-halve dag

... Er is een bepaalde manier van menszijn die de mijne is. Ik ben geroepen om mijn leven op deze manier te leven, en niet als nabootsing van dat van iemand anders. Maar dat verleent een nieuw belang aan de trouw aan mijzelf. Als ik dat niet ben, mis ik het doel van mijn leven, ik mis wat menszijn voor mij betekent.

Charles Taylor

Succes en ambitie

Dikwijls jagen we in ons werk en privé-leven succes na, zonder eigenlijk een idee te hebben wat het is dat ons werkelijk drijft. Vanuit maatschappelijk oogpunt lijkt succes te maken te hebben met meer en groter. Meer personeel, meer macht, meer inkomen en grotere projecten.

Er is op zichzelf niets tegen streven, ambitie of het verlangen naar succes. Ambitie zet ons in beweging. Het geeft ons richting, het maakt dat we zaken serieus gaan nemen en dat we onze talenten aanspreken. Het zet ons aan tot studeren, proberen, en omhoog reiken... Maar ten dienste van wat brengen we onszelf in beweging?

Vervulling

Onze ziel of essentie heeft geen boodschap aan het succes van de persoonlijkheid. Onze ziel wordt niet enthousiast van macht of status. De ziel gaat zingen als we waarachtig zijn, trouw aan 'hoe we bedoeld' zijn. Deze training nodigt uit om niet in eerste plaats je ambitie, maar vooral het leven zelf serieus te gaan nemen.

Niet-kiezen

Talentvolle, gevoelige mensen hebben in deze tijd vaak het idee te moeten kiezen tussen een rijk innerlijk leven enerzijds en de ambitie om zich maatschappelijk te profileren anderzijds. Een vermoeiende spagaat tussen inspiratie en manifestatie.

Je hoeft niet op een berg te gaan zitten mediteren om met jezelf verbonden te blijven.
En je hoeft je jezelf niet voorbij te rennen, om een betekenisvolle plek in de wereld in te nemen.

In deze workshop gaat het erom leven en werken in dienst te leren stellen van onze natuurlijke stroom. Dat is een weg die zichzelf wijst wanneer we blijven luisteren en afstemmen op een wijzer deel in ons en op de wijsheid van de schepping zelf. Dan herkennen we onze ware impulsen en is elke stap die we zetten kloppend. Kloppend in de zin van: in overeenstemming met onszelf en daardoor dienstbaar aan de wereld.

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor professionals uit heel diverse beroepsgroepen. Van adviseurs en managers tot wetenschappers en hulpverleners. Mensen die voelen dat er veel te winnen valt aan persoonlijke effectiviteit én vervulling wanneer zij in zichzelf de splitsing kunnen opheffen tussen hun dagelijkse leven en hun inspiratie. Voor hen kan dit traject nieuw inzicht, nieuwe vaardigheden, nieuw gemak en avontuur brengen