Bambu | Centrum voor Gewaarzijn

De Bambu Begeleiders-opleiding

opleidingstraject van 2 jaar, 16 trainingsdagen per jaar

Bambu leidt op tot professioneel en geïnspireerd begeleider van persoonlijke ontwikkelingsprocessen.

Een Brug tussen Kennis en Inspiratie

Bambu wil met deze opleiding haar plaats als 'bruggenbouwer' innemen. Wij willen in al ons werk en zeker ook in deze opleiding een brug slaan tussen de 'hemelse' en de 'aardse' benaderingen van de weg naar gezondheid, heling, waarheid en wijsheid. Wij willen helpen een brug te bouwen tussen spirituele begeleiding en reguliere zorg, tussen westerse kennis en oosterse wijsheid, tussen het archetypisch mannelijke en het archetypisch vrouwelijke, een brug tussen intelligentie en intuïtie, materialisme en idealisme, weten en verwondering, ambitie en zingeving.

In onze visie is de scheiding die gemaakt wordt tussen wetenschappelijk denken en spirituele inspiratie de oorzaak van veel wederzijdse vervreemding en misverstanden tussen op zich goedwillende mensen. De standpunten van de reguliere en alternatieve hulpverlening lijken vaak mijlenver uiteen te liggen. Mensen die sterk vertrouwen op rationaliteit en een wereldse visie vinden alternatieve en spirituele benaderingen vaak te 'zweverig' of te 'soft'. Omgekeerd zijn spiritueel georiënteerde mensen vaak nogal afkerig van de rechtlijnige en technische benadering in de reguliere zorg. Deze splitsing lijkt ons onnodig en onwenselijk: gevoel en verstand behoren beide tot het menselijk potentieel en ze kunnen niet zonder elkaar. Wij zien niet zozeer de tegenstellingen, maar eerder de complementariteit van spiritualiteit en wetenschap. Bambu zet zich daarom in voor 'the best of both worlds'.

Bambu leidt begeleiders op die geïnspireerd en zijn en met beide benen op de grond staan.

Wie werkt in de reguliere zorg of mensen begeleidt in het bedrijfsleven en op zoek is naar meer bevlogenheid, diepgang en liefde in de begeleiding en ondersteuning van mensen, die vindt bij ons een fijnzinnige visie op de menselijke ontwikkelingsweg. Eén van de centrale uitgangspunten daarin is dat achter iedere praktische leer- en hulpvraag altijd diepere levensvragen en thema's schuilgaan. Problemen of blokkades willen op praktisch niveau graag tot een oplossing komen, en daar is niets mis mee, maar ze bieden ons ook altijd de kans onszelf op een dieper niveau te begrijpen en te helen en ons meer te verbinden met de weg die onze ziel wil gaan.

Wie in het alternatieve circuit werkzaam is (of wil zijn) vindt bij Bambu behalve deze geïnspireerde visie op het mens-zijn ook veel praktische en intelligente vakkundigheid. Met als resultaat dat de spirituele inspiratie ondersteuning vindt in gedegen psychologisch inzicht en heldere professionele vaardigheden. Voor de gevoelige, intuïtieve, spirituele helpers is het in het algemeen van groot belang om die makkelijke toegang tot het licht te verankeren in een stevig en zelfverzekerd op aarde zijn.

De Opleiding

Waartoe word je opgeleid?

Je wordt opgeleid tot professioneel begeleider van persoonlijke ontwikkelingsprocessen. Aan het einde van de tweejarige opleidingsperiode ontvang je een diploma. Dit diploma heeft nu nog geen maatschappelijk erkende status, maar daar zijn we mee bezig.

Is dit de goede opleiding voor jou?

De begeleidersopleiding is een passend traject voor jou…

 • als je je aangesproken voelt door de visie zoals we die in deze brochure uiteenzetten
 • als je met mensen werkt (met kinderen of met volwassenen, betaald of niet-betaald, in de 'zachte' sector of bij de overheid of in het bedrijfsleven)
 • als je zelf (in de Bambu Jaartraining of elders) al het nodige gedaan hebt aan 'innerlijke groei'; je eigen thema's, trauma's en persoonlijkheidsstructuur al hebt verkend en doorgewerkt en begrijpt dat heling een doorgaand proces is en dat alles wat nog duister voor je is, er om vraagt in het licht gebracht te worden
 • als je verlangt naar verdere verdieping van je eigen visie, gevoeligheid en deskundigheid om 'een goede helper' te kunnen zijn, om bij te dragen aan de groei en bloei van anderen.

De plek en de context waarin je mensen begeleidt is niet zo belangrijk. Het is niet onze ambitie om op te leiden tot één specifiek beroep. Wat we bieden is een visie op de menselijke ontwikkelingsweg en hoe je mensen op hun weg kunt ondersteunen, zowel in hun acute vragen als in hun grote levensthema's.

De Bambu begeleidersopleiding verdiept en voedt je intentie om mensen te helpen, te helen, te stimuleren, op te tillen of te bevrijden en geeft je de vaardigheden om deze intentie in concreet handelen te vertalen.

...Als u parels zoekt, wees dan een duiker. Een duiker met vele kwaliteiten. Hij moet het touw overgeven aan zijn Vriend. En zijn leven aan zijn handen toevertrouwen. Adem inhouden en duiken. Met zijn hoofd naar beneden

Rumi

Inhoud & Opbouw van de opleiding

Om een goede begeleider te zijn, is het in de eerste plaats belangrijk dat je jezelf kunt begeleiden, dat je het vermogen ontwikkelt om je eigen proces te volgen, te waarderen en te ondersteunen. Kortom: dat je de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven en je eigen proces.

Zelfsteun, zelfliefde en wakkere aanwezigheid zijn de belangrijkste sleutels om je eigen bloei te ondersteunen en het zijn diezelfde vermogens die je in staat stellen om iets bij te kunnen dragen aan de bloei van andere mensen. De mate waarin je erin slaagt om je eigen innerlijke werk te doen en te ondersteunen is daarom bepalend voor wat je in de levens van anderen kunt bijdragen.

In de aandacht voor je eigen proces zal er gedurende de opleiding wel een verschuiving plaatsvinden, overeenkomstig de driedeling uiterlijk, innerlijk en heilig. Als deelnemer, in onze Jaartraining of in vergelijkbare bewustzijnstrainingen, vertrouw je jezelf in eerst instantie toe aan wat er van buitenaf tot je komt: de kennis en de ervaring van de trainers en het programma waarin je wordt meegenomen. Als student in de opleiding ga je meer en meer zelf de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen proces en je eigen welbevinden. Uiteraard kun je je nog steeds laten begeleiden en laten meenemen door wat wij aanbieden, maar de uitdaging is wel om je eigen proces steeds meer van jou te laten zijn en er zelf verantwoordelijkheid voor te nemen. Wij stappen als trainers gaandeweg ook steeds meer uit onze rol van 'de papa en de mama van de groep'. Een rol die we overigens in eerdere stadia met liefde op ons nemen. In je meesterschap als begeleider (want dat is waar we naar streven) is het niet meer jouw weg maar de weg van waarheid en liefde waar je aan toegewijd bent. Daarmee verschuift je toewijding van innerlijk naar heilig: je wordt dienstbaar aan wat zich in een groter perspectief wil voltrekken.

Wanneer je meer wilt lezen over onze visie op begeleiden, lees dan hier verder:
de bambu visie op het menselijk bestaan
de bambu visie op persoonlijke groei

De opbouw van de opleiding

Het eerste jaar

zal vooral in het teken staan van je eigen begeleider worden: het toe-eigenen van je eigen weg en je eigen thema's. De praktische weg daartoe is veel oefenen: oefenen in jezelf begeleiden, je laten begeleiden en elkaar begeleiden. Wij zullen werkvormen en uitleg aanbieden die je daarin ondersteunen.

De belangrijkste thema's van het eerste jaar:

 • via je eigen weg inzicht krijgen in de menselijke weg
 • zelfzorg en zelfdragend vermogen
 • levendigheid en enthousiasme
 • gevoel en intuïtie
 • jezelf en anderen begeleiden vanuit liefde en aanwezigheid

Extra activiteiten

Wat het eerste jaar praktisch van je vraagt, is naast je deelname aan de vier blokken:

 • dat je tussen de blokken contact hebt met je 'buddy', met wie je jouw proces deelt en waarvan je feedback krijgt en dat jij op jouw beurt de 'buddy' bent van een andere groepsgenoot (15 - 20 uur)
 • dat je tijd besteedt aan literatuurstudie aan de hand van boeken en artikelen die wij aandragen (30 - 50 uur)
 • dat je procesverslagen schrijft (8 uur)

In het tweede jaar staat je begeleider zijn steeds meer centraal: in de praktische zin gaat het dan over de benodigde vaardigheden en over de theoretische onderbouwing daarvan. Wat dichterbij gaat het erover dat je gaat herkennen en toe-eigenen wat er op een gevoelsmatig of subjectief niveau tussen jou en je klant gebeurt en dat je ook daar vaardig wordt. En uiteindelijk is je uitdaging om niet een succesvolle begeleider te zijn, maar een toegewijd dienaar van het Licht.

De belangrijkste thema's van het tweede jaar:

 • het gereedschap van de begeleider
 • diagnostiek (psychologisch, energetisch en spiritueel)
 • overdracht en tegenoverdracht
 • helpersmotieven en helpersvalkuilen
 • supervisie- en intervisie-vaardigheden
 • inzicht in je eigen begeleidingskwaliteiten

Extra activiteiten

 • tussentijdse verslagen over je eigen proces (14 uur)
 • literatuurstudie (50 uur)
 • 4 supervisie-dagen (30 uur)
 • Het schrijven van supervisie-verslagen (8 uur)
 • Het schrijven of maken van een eindwerkstuk (40 - 60 uur)

Tarieven

Je kunt de data en de zakelijke tarieven van de opleiding elders op deze website vinden. Voor meer informatie over de particuliere tarieven kun je contact met ons opnemen.

Locatie

Alle vierdaagse trainingsblokken zullen plaatsvinden in Centrum Meeuwenveen in Havelte. De supervisie-dagen in het tweede jaar zullen plaatsvinden in een nog nader bekend te maken locatie centraal in Nederland.

Reacties

Door de opleiding sta ik een stuk bewuster in het leven, zowel privé als zakelijk. De opleiding heeft het mogelijk gemaakt een rol als begeleider op te gaan pakken, naast mijn reguliere werk.
-Alex-

De effecten van deze opleiding zijn enorm, dit heeft zo’’n impact dit raakt de kern, mijn wezen en dit wezen leef ik altijd privé en opwerk. Een heel mooi gegeven is dat ik werk en privé meer heb geïntegreerd. Ik speel geen rollen meer maar geef mezelf met heel mijn pakketje.Ik ben het werk heel dankbaar.
-Celeste-

De visie en bevlogenheid die we ons hebben eigen gemaakt in de opleiding zijn bijna een levenshouding geworden..Dat wil zeggen dat ik dagelijks en voortdurend in alle menselijke contacten gebruik maak van hetgeen ik geleerd en ervaren heb in de opleiding. Bij alles wat ik doe of waar ik tegen aan loop probeer ik mee te kijken vanuit een groter perspectief. Dat levert mij ook bijna altijd inzicht op over hoe ik iets anders zou kunnen aanpakken of benaderen.
-Mimi-