Bambu | Centrum voor Gewaarzijn

In voorbereiding

dit is de broedkamer van Bambu, hier ligt alles wat nog verder wil rijpen voordat het daadwerkelijk gestalte krijgt.

Dit is de ‘broedkamer’ van Bambu.

Hier liggen de ideeën te rijpen die nog pril zijn, die mijmertijd nodig hebben zolang ze nog niet klaar zijn om in de volle aandacht gezet te worden. Sommige ideeën zijn zoete fantasieën die al jaren zachtjes liggen te sluimeren op de planken van deze broedkamer. Zonder druk om op korte termijn daadwerkelijk gestalte te krijgen. Andere ideeën liggen hier nog maar net en trappelen nu al van ongeduld.


De Trainersopleiding

Na de Begeleidersopleiding, is het opzetten van een Trainersopleiding voor ons een ‘logisch vervolg’. Waar de Begeleidersopleiding zich met name richt op individuele processen, ligt de focus in een trainersopleiding op de groepsprocessen. Groepstrainingen geven is een vak apart .. Er is zo vreselijk veel te leren over groepsdynamische processen, over hoe je een training of cursus inhoudelijk en methodisch opbouwt, over beproefde werkvormen die al door anderen zijn bedacht, over het zelf bedenken van nieuwe werkvormen, over het vinden van de delicate balans tussen wat per moment goed is voor een individu, voor de groepsenergie en voor de inhoudelijke logica van het programma, over timing, over structuur bieden & het proces z’n eigen weg laten vinden, enzovoort enzovoort.
De trainersopleiding is voor ons – na de begeleidersopleiding - een volgende mogelijkheid om de kennis, ervaring en liefde voor het werk door te geven. We fantaseren er graag over, maar het is zo’n groot project, dat het nog wel even hier in de broedkamer zal blijven om te rijpen en meer en meer vorm aan te nemen.

Moeder-workshop in samenwerking met GBA (GezinsBegeleiding Autisme)

Deze workshop voor ‘moeders van moeilijke gezinnen’ beleeft binnenkort z’n première. De moeders die ervoor uitgenodigd worden, zijn dag in dag uit de dragende grond zijn onder hun gezin met daarin één of meer autistische kinderen en dikwijls ook een echtgenoot met een autistische stoornis. In een geïnspireerde samenwerking met GBA wordt momenteel gewerkt aan een driedaags programma vol ontspanning, plezier, rust en inspiratie.

Masterclasses voor professionals

De afgelopen tijd nam de vraag naar supervisie enorm toe. Er zijn nieuwe groepen samengesteld en in de toekomst zullen meer groepen volgen.Het zijn heerlijke overvolle en toch vertraagde dagen met professionals die uit alle windrichtingen van het begeleidersvak komen ‘aangewaaid’. Er komen regelmatig thema’s voorbij, die eigenlijk niet in de maat van zo’n dag passen. Vandaar dat we spelen met de gedachte om een paar keer per jaar een ‘masterclass’ van een paar aaneengesloten dagen aan te bieden. De niet bij Bambu opgeleide professionals vragen bijvoorbeeld al enige tijd om een bijscholing over ‘karakterstructuren’, maar ook thema’s als ‘organische overdracht’, ‘werken vanuit stilte’, ‘weerstand & agressie’, ‘werken met wat verborgen (geheim) moest blijven’ en ‘niet-oplossingsgericht werken’ staan op ons verlanglijstje.

Relatie-intensive

Uit ervaring weten we inmiddels dat stellen zich meestal voor relatie-therapie aanmelden als het water hen aan de lippen staat, als ze er echt niet meer uitkomen samen, als het crisis is. Het valt goed te begrijpen dat ze zich niet eerder aanmelden omdat het niet zo’n makkelijke stap is om hulp in te roepen. Het is al niet zo eenvoudig om iemand te laten meekijken in je persoonlijk proces, maar meekijken in je relatie-gedoe, dat voelt helemaal naakt en kwetsbaar. Want in een relatie kan ‘het ergste van jou’ tevoorschijn komen .. de buitenwereld kan jou bijvoorbeeld kennen als een aimabele man, terwijl in de relatie met je partner juist je dwingendheid op de voorgrond komt .. of je collega’s waarderen je creativiteit en openheid, terwijl je in de relatie tot je echtgenoot dikwijls teruggetrokken bent en je onbeweeglijk voelt. Zo gaat dat, we kennen het allemaal. Het vraagt behoorlijk wat moed om anderen mee te laten kijken in het ‘niet-mooie’, in relatiepatronen waarvoor je je schaamt, die je liever verborgen zou houden, die je zelf niet snapt en waar je niet blij mee bent. Omdat partners dikwijls pas hulp van buiten zoeken als de druk hoog is opgelopen, is een enkele sessie meestal niet genoeg. En agenda-technisch is het soms moeilijk om met korte tussenpozen een aantal sessies af te spreken. Als de partners ervoor voelen, dan kunnen we besluiten om een aantal aaneengesloten dagen te werken aan de relatie. In die dagen gaat het nergens anders om en is de volle aandacht vrijgemaakt om te luisteren naar elkaar, eerlijk te worden over jezelf ten opzichte van de ander, om pijn te erkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor hoe je de ander gekwetst hebt of tekort gedaan, om patronen te onderzoeken en nieuwe manieren van communiceren te oefenen. Met als doel om de stroom van liefde weer haar vrije loop te laten hervinden. Binnenkort geven wij de eerste relatie-intensive in het mooie Limburgse heuvellandschap. Een ‘pilot’, die hopelijk vervolg krijgt in de toekomst.

Publicatie-klas

Een idee dat geboren is in de Rotterdamse supervisiegroep die al jaren samen is. Het idee om de omstandigheden te creëren waarin we er eindelijk aan toe komen om dat artikel te schrijven wat we al zo lang willen schrijven ..ieder voor zich, maar wél in elkaars gezelschap. Een paar dagen tijd nemen om te schrijven over wat je in het vak het meest na aan het hart ligt, over een aspect van het werk waar je meer aandacht voor wilt vragen .. een bijdrage aan de visieontwikkeling van ons vak. In die paar dagen verblijven we dan met elkaar. Zodat we een ongestoord en toegewijd veld van aandacht hebben waarin de artikelen zich een beetje ‘als vanzelf’ kunnen schrijven en we bovendien het genoegen van het samenzijn en van de gedeelde inspiratie kunnen vieren met gezamenlijke maaltijden & uithang-momenten. Een heel aantrekkelijk idee, klaar om ten uitvoer te brengen, alleen helaas nog niet gepland.

Zomerfestival

Dit is al zo lang een heel zoete fantasie over een week aan het strand, in de duinen, in zon & wind. Een week waarin bewustzijnswerk & theater, spektakel & stilte in een makkelijke mix samenkomen. Een zomerse happening die tot diep in de winter blijft nagloeien. Bij gelegenheid fantaseren we erover, ook met bevriende collega’s van Trilemma bijvoorbeeld. En wie weet wordt het ooit echt waar.

Pelgrimsroute

Niet naar Santiago, maar juist daar vandaan: van Santiago naar Rome lopen. Over de Pyreneeën en langs de Franse zuidkust. Een paar maanden achtereen lopen .. een serieuze droom.