Bambu | Centrum voor Gewaarzijn

bambu centrum voor gewaarzijn

Visie

Basisprincipes in ons werk

Aanvaarding

We kunnen iets pas helder in onszelf doorvoelen als we om te beginnen in zekere mate vrede sluiten met wie we nu zijn en met de omstandigheden waarin we verkeren. De aanvaarding van hoe het is, is heel belangrijk in dit werk. Een spiritueel groei-/bewustwordingsproces kan niet beginnen vanuit de verwerping van wie we op dit moment zijn of vanuit een al te rigoureuze veranderingsdrift. Het is niet de bedoeling dat we onszelf bevrijden van onszelf. Het is geen strijd tegen onze slechte eigenschappen of onze onvolmaaktheden. Groei en verdieping kunnen alleen plaatsvinden wanneer we vanuit een milde, liefdevolle en werkelijk geïïnteresseerde houding naar onszelf toe bewegen, ook naar de dingen die we niet zo 'mooi' vinden aan onszelf en naar de plekken die pijn doen of ons tegenstaan. Wanneer we hartstochtelijk gaan proberen om ergens vanaf te komen, dan is meestal het enige dat zich verdiept de kloof, de innerlijke strijd, de splitsing in onszelf.

Stil Gewaarzijn

Ruimte, stilte, acceptatie en waardering worden voelbaar wanneer je bereid bent even niets te doen, er niets van te vinden en niets te willen oplossen. Niet weg te gaan van waar je nu bent, maar juist dichter naar jezelf toe te bewegen, jezelf te vinden waar je bent. Dan is het zo behulpzaam om stil te worden en gewaar te zijn. Vanuit stil gewaarzijn kan zich namelijk een ander soort weten aan ons kenbaar maken. Vanuit stilte kunnen we onszelf meer van binnenuit ervaren, met meer ruimte, meer gevoel en meer echt begrip. Vanuit stilte welt onze waarheid op.

Verbinding

Religie en spiritualiteit, in hun ruimste betekenis, gaan over de (her)verbinding met datgene waar we ons van hebben afgescheiden: het goddelijke, het mysterie, de natuur, liefde, levensvreugde, onze medemensen, onze betekenis of ons doel, etc. Maar wat het ook is waar we naar verlangen, de sleutel ligt in alle gevallen bij de herverbinding met onszelf, met wat binnenin ons gescheiden, vervreemd of in conflict is geraakt.

Wanneer je meer wilt lezen over onze visie op begeleiden, lees dan hier verder:
de bambu visie op het menselijk bestaan
de bambu visie op persoonlijke groei