Bambu | Centrum voor Gewaarzijn

bambu centrum voor gewaarzijn

Klachtenregeling

Klachtenregeling van Bambu, Centrum voor Gewaarzijn

Bambu is een exclusief trainingsbureau van Eline Brinkhof en Eddy Stap.

Eddy kent een heleboel mensen en Eline kent echt iedereen die ooit iets bij Bambu heeft gedaan (variërend van individuele coaching tot kortdurende cursussen of nascholingen en lange opleidingstrajecten). En dat blijft voorlopig ook zo; de lijnen zijn kort.

Als u ergens niet tevreden over bent, dan horen we dat graag en liefst zo snel mogelijk zodat we eventuele vergissingen kunnen rechtzetten of schade beperkt kunnen houden.

U kunt rechtstreeks contact met Eline of Eddy opnemen en meestal leidt dat overleg tot een bevredigende oplossing of afspraak. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u een klacht indienen.

Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

1 Begrippen

Opdrachtgever:
Ieder die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een cursus, training, opleiding, nascholings- of supervisie-traject van Bambu, Centrum voor Gewaarzijn

De cursus:

Cursus, training, opleiding, nascholings- of supervisie-traject van Bambu, Centrum voor Gewaarzijn

Docent/trainer/opleider/supervisor:
Degene die in opdracht van Bambu de training/cursus of opleiding verzorgt, in alle gevallen is dat Eline Brinkhof en meestal Eline Brinkhof in samenwerking met een collega.

Klacht:
Iedere schriftelijke uiting van onvrede over een cursus, training, opleiding, nascholings- of supervisie-activiteit van Bambu met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.

Klager:
Degene die een schriftelijke klacht bij Bambu heeft ingediend.

2 Ontvankelijkheid

Degene die aan een cursus, training of opleiding deelneemt, of heeft deelgenomen, kan zich rechtstreeks wenden tot de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, een onafhankelijke derde partij.

Zie voor de klachtencommissie en het klachtenreglement van de NOBCO:

https://www.nobco.nl/keurmerk/klachtencommissie en https://www.nobco.nl/files/pages/2022/02/1645456993_nobco-klachtenreglement-30-september-2021.pdf

3 Indienen van een klacht

U kunt zich dus rechtstreeks wenden tot de NOBCO, de Nederlandse orde van Beroepscoaches

4 Klachtenprocedure

Wij volgen het klachtenreglement van de NOBCO.

Het oordeel van de commissie klachtbehandeling van de NOBCO is bindend voor ons en eventuele consequenties zullen we dan ook aanvaarden en zo snel als mogelijk na de definitieve uitspraak afhandelen, in ieder geval binnen 4 weken. Als er meer tijd nodig is, dan wordt de klager daarvan in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht en een indicatie wordt gegeven van wanneer we verwachten de consequenties af te kunnen handelen.

Uw klacht en alle materiaal dat daarmee samenhangt, wordt vertrouwelijk door ons behandeld.

De klacht en de afhandeling ervan wordt schriftelijk vastgelegd in een dossier dat minimaal 5 jaar wordt bewaard.

Vanzelfsprekend hopen we dat het zover niet hoeft te komen, maar als toch, dan zullen we natuurlijk alle gevraagde medewerking verlenen.

© Bambu 2023