Bambu | Centrum voor Gewaarzijn

Individuele Coaching

sessies van 5 kwartier (uitloopmogelijkheid naar anderhalf uur) op afspraak

Omdat er tegenwoordig zo ontzettend veel aangeboden wordt onder de noemer ‘coaching’, lijkt het ons van belang om zo precies als mogelijk te formuleren wat wij ons ten doel stellen als we iemand coachen, vanuit welke visie we dat doen en hoe we het praktisch aanpakken. Zodat iedere toekomstige coachee een goede afweging kan maken of onze stijl van persoonlijke coaching aansluit bij wie hij is en wat hij zoekt. Vandaar dat we een uitvoerige brochure hebben geschreven. Die brochure poogt om - ook aan de hand van veel praktijkvoorbeelden - antwoord te geven op alle vragen, die mensen stellen, die zichzelf of hun medewerkers nog niet eerder lieten coachen.

Lees meer over Individuele Coaching in de brochure die je (hiernaast) in pdf-formaat kunt downloaden. In die brochure vind je ook de praktische informatie over ondermeer de kosten, de tijdsduur en aanmelding.

Reacties

Wat zeggen mensen die zich individueel hebben laten coachen over die coachingstrajecten?


De aanleiding voor het coachingstraject waren onverwerkte gevoelens en ongemakkelijkheden rondom een eerdere relatie. Mijn doel was voornamelijk om inzicht te krijgen in mijn eigen handelen en kijk op mijn gevoelens, zodat ik in mijn nieuwe relatie niet weer deze zelfde problemen zou tegenkomen. De gesprekken hebben mij duidelijk geholpen met het onder ogen zien van mijn eigen gevoelens.
In mijn nieuwe relatie waren er in het begin veel ongemakkelijkheden en onverwerkte gevoelens. Door het begeleidingstraject heb ik hier meer inzicht in gekregen en hierdoor is mijn relatie verbeterd.
Tevens ben ik mij meer bewust van mijn handelen en dit heeft ook tot inzicht geleid binnen mijn werk als lerares. Ik ga ook anders om met gevoelens van kinderen en collega’s.
- Barbara -

In de tijd dat we de gesprekken voerden leidde ik een ingewikkelde reorganisatie. Dat leek te gaan mislukken. Met name door de coachingsgesprekken en nieuw verkregen inzichten over mijzelf en de impact van mij op mijn omgeving, heb ik het traject succesvol kunnen afronden.
De begeleidingsgesprekken hebben enorm bijgedragen aan een evenwichtiger welbevinden.
- Bernard -

Ik had last van interne onrust door privé-ervaringen uit het verleden.
Meer uit mezelf halen door bewuster te zijn van mijn eigen gedrag en weten hoe ik dat kan beheersen en controleren.
Tot nu toe heeft het begeleidingstraject geleid tot meer rust en begrip in mijn werk en privé leven.
Je hebt een goed luitsterend oor, geduld, uitleggevend vermogen & levenservaring.
- Anoniem -

Het ging om mijn algemeen functioneren. De basiskwestie is zelfwaardering, er “mogen zijn”, steviger in mijn schoenen staan.
De gesprekken dragen bij aan gemoedsrust, zelfwaardering en brengen nieuwe inzichten. Effecten zijn op niveau inzicht en gedrag op alle drie terreinen groot en helpen me met de belangrijke kwesties om te gaan.
Ben erg te spreken over je begeleiding, blijf het heel bijzonder vinden wat je doet.
- Anoniem -

Ik begon de gesprekken om mijn zelfredzaamheid`verhogen, mijn leven weer op de rails krijgen, door mijn eigenwaarde te verhogen. Leren van mezelf te houden, dat ik het waard ben om op deze aardkloot aanwezig te zijn.

Het traject is nog niet helemaal afgelopen, maar ik merk duidelijk vorderingen bij mezelf. Ik kan beter omgaan met bepaalde situaties, in privé en op mijn werk. Als je weet wat de oorzaak van je gevoel is dan kan je dingen beter plaatsen en proberen daarmee om te gaan.
- Anoniem -

In de bezuinigingsronden, de op handen zijnde reorganisatie en het ontbreken van een eenduidige aansturing van huidige leidinggevende, dreig ik te “verzuipen” in mijn eigen chaotische manier van werken.
Ik wil onderzoeken wat mij werkelijk beweegt, om vandaar uit de onrust het hoofd te kunnen bieden.
Ik heb ondertussen meer zicht gekregen op wat mij werkelijk beweegt. Het is echter een doorlopend proces ervan af te dwalen en er weer naar terug keren. Om niet steeds in eigen valkuilen te blijven stappen is alertheid en geduld vanuit mezelf onontbeerlijk.
Er is meer inzicht in mijn eigen valkuilen ontstaan en een groeiend verlangen om ondanks het vallen en opstaan uit eindelijk uit te komen bij dat wat me werkelijk beweegt. Ik ervaar je als warmhartig, integer, betrokken, je vraagt door zonder door te zagen, je hebt me op een vriendelijke manier verleid om te kijken naar het geen jij en anderen over mezelf terug spiegelen (hoe deed je dat? Wil ik graag leren ;-) ).
- Ilonka -

Ik vond het heel eng om een dergelijk traject aan te gaan, maar ben blij dat ik dat toch heb gedaan. Ik heb de diverse gesprekken als erg waardevol ervaren. Ik heb ook altijd het gevoel dat er ruimte is voor de thema’s die op dat moment voor mij van belang zijn en dat het verloop van zo´n gesprek en huiswerkopdrachten worden toegespitst op mijn specifieke wensen en behoeftes.
Je hebt het vaak goed als je veronderstelt dat iets bij mij op een bepaalde manier werkt. Maar op de momenten dat ik denk dat het toch net even anders is, dan is dat ook OK en wordt me niets opgedrongen.
Je kunt het me soms moeilijk maken, ´spannend´ voor mijn angstige en onzekere ikje, maar wel altijd vanuit respect en gebaseerd op vertrouwen en serieus genomen worden. Je daagt me geduldig uit om te ontdekken en grenzen te verleggen, maar gooit me niet met geweld in het diepe. En dat is een manier van werken waar ik me prettig bij voel en die me meer perspectieven en groei biedt dan een wat meer dwingende, sturende stijl van begeleiding. En ik kan enorm genieten van de expressieve, humorvolle en ´rake´ manier waarop jij bepaald gedrag, gevoelens of gedachten kunt verbeelden. Soms helpt alleen dat al om tot nieuwe inzichten te komen.
- Joke -

Ik ben de coachingsgesprekken gestart in het kader van persoonlijke ontwikkeling: loslaten streven naar harmonie daar waar dat inadequaat is. Omgang met scheidingsperikelen en voorkomen uitval op het werk.
Het doel was om meer bewust te worden van mijn eigen beelden, gedragingen en ‘verborgen bestuurders’ en soms te kiezen voor ander gedrag

Ik ga inmiddels veel minder de problemen uit de weg. Minder zelfverloochening

Ik ervaar je als: zeer professioneel, analytisch sterk, juiste snaar weten te raken om zelfonderzoek te doen en ‘veilige’ hand om te leiden naar dat wat geleerd moet / kan worden.
Dit gun je anderen ook.
- Anoniem -

Ik ‘liep vast’ tijdens het management development traject en merkte dat er zich steeds bepaalde patronen in mijn leven voordeden die ik graag wilde doorbreken. Ik wilde zoeken naar hoe ik weer trouw aan mijzelf kon worden.
Is het vooraf gestelde doel bereikt?
Meer dan dat. Van tevoren is moeilijk te formuleren waar je na zo’n traject uit gaat komen, maar ik ben een stuk dichter bij mezelf gekomen, ik ben beter geworden in het aangeven van mijn grenzen, in het herkennen van valkuilen en beter in balans.
- Marieke -

Vanuit de gesprekken heb ik inzicht gekregen hoe ik werkelijk in elkaar steek. Hierbij is de wijze waarop ik ben opgegroeid in mijn gezin en hoe ik hierop heb gereageerd een belangrijke eye-opener voor mij geweest. Zowel op mijn werk als privé ga ik veel bewuster gesprekken in. Ben me hierin meer bewust van mijn emotie en wat ik ermee doe. Dit heeft me veel meer rust gegeven. Tegelijkertijd heeft het een heel nieuwe wereld voor mij geopend, een spirituele wereld waar ik veel meer van wil weten. Dit heeft mij ook ertoe aangezet om verder te gaan dan de begeleidingsgesprekken. Ik wilde nog meer bewust worden van mijzelf in relatie tot anderen.

Eline, je luistert zodanig dat je meer hoort dan dat er gezegd wordt. Je voelt precies aan wat het moment nodig heeft. Je stelt precies die goede vragen, zodat ik mijzelf ontdek. Je bent een zeer open en warme persoonlijkheid waarbij je je als vanzelf vertrouwd voelt. Een hele dikke 10
- Mark -

Destijds hielpen de gesprekken mij mezelf meer te ontspannen en beter te leren kennen en minder ‘streng’ te zijn voor mezelf. Nu herken ik de signalen van stress eerder, waardoor de kans op een burn-out veel kleiner is.
Ik vond je respectvol, professioneel, betrokken, je weet de juiste vragen te stellen, je bent begaan en zorgt er voor dat je altijd met een goed gevoel naar huis gaat en je er weer even tegenaan kan.
- Anoniem -

Burnout, lichamelijke en geestelijke uitputting

De gesprekken hebben geleid tot nadrukkelijker mezelf ‘onder de loep’ nemen, bewuster om te gaan met mijn tijd, wie is waarvan; kortom wie is in deze verantwoordelijk, geen ‘apen op de schouder’ overnemen, leren ‘nee-zeggen’ op een correcte manier, balans vinden tussen werk en privé. Dit heeft impact gehad zowel op mijn werk als in mijn privé leven.
- Anoniem -

Ik wilde dichter bij mezelf komen te staan en mezelf zelf beter kunnen voelen. We zijn nog bezig maar ik heb zeker het gevoel dat mijn gesprekken helpen en me richting geven in het leven.

Ik ben rustiger geworden, minder vanuit ratio denkend, geniet meer van (kleine) dingen, zelfbewuster etc.

Trefwoorden voor Eline: Balans, rust, doortastendheid, spiegel, wijs, duidelijk, spontaan, eerlijk, bezielend, betrokken etc.
- Anoniem -

Ik ervaar de gesprekken als inzicht gevend in de knoop waar ik op dat moment mee worstel. Het voelt vooral als hardop uitwisselen en klankbord gebruiken, spiegelen met iemand die luistert en goede vragen stelt, die voelt “achter” de woorden en dat benoemt of vragen stelt waardoor ik vanuit een andere hoek ga kijken/denken. Daardoor kom ik uit de vernauwing mbt dat onderwerp en komt er beweging, ruimte in de knoop.
- Titia -