Mens zijn tussen hemel en aarde

de Bambu-visie op de dynamiek van het menselijk bestaan

Om je als mens 'heel' te voelen, je te kunnen ontplooien en een vervullend en liefdevol leven te kunnen leiden, is het van belang om je verbonden te weten met zowel de praktische, aardse aspecten van je bestaan als met de geestelijke, meer tijdloze en overstijgende kwaliteiten die we in ons dragen. We zijn als aardse wezens onderworpen aan de beperkingen van tijd en ruimte en aan alle mogelijkheden en onmogelijkheden van het fysieke bestaan. Tegelijk hebben we vanuit wie we nu zijn het vermogen om het aardse te overstijgen en onszelf te herkennen als 'ziel' of essentie. We zijn beiden: stof en geest, persoonlijkheid en ziel, mens en engel... Wanneer we een pad gaan van persoonlijke groei, zelfinzicht en zelfverwerkelijking komen we die aardse en hemelse aspecten steeds maar tegen in onszelf. Ze zijn allebei waar: we zijn individu hier op aarde, met alle beperkingen en uitdagingen van dien en we zijn al vrij en al vol van liefde. We zijn ziel en persoonlijkheid en in de dynamiek tussen die twee speelt ons groeiproces zich af: onze ziel wil op aarde komen en onze persoonlijkheid verlangt naar de hemel.

Het 'ego' en de ziel

We ontwikkelen een persoonlijkheid om ons te kunnen handhaven op aarde en onze weg te vinden in de wereld, om te kunnen overleven, ons veilig te weten en dingen voor elkaar te krijgen. In die zin kun je de persoonlijkheid (of het 'ego') zien als een voertuig dat het ons mogelijk maakt om ons leven te leiden en onze ziel of essentie tot vorm te brengen. Tegelijk is het ook diezelfde persoonlijkheid die ons veelal weghoudt van de vermogens en de kwaliteiten die onze ziel of ons 'hogere zelf' zo graag wil ontvouwen. De weg naar heelwording, naar een zo compleet mogelijk mens-zijn, is een weg van bewustwording, van het erkennen en aanvaarden van zowel onze kleinheid (de persoonlijkheid) als onze grootsheid (onze ziel of essentie).

Het 'werken aan de persoonlijkheid' vormt de psychologische kant van dit werk en richt zich met name op het herkennen en begrijpen van oude patronen en beperkende aannames, het helen van opgelopen pijn en het ontwikkelen van een gezond en werkzaam ego. Wanneer we niet meer oordelen over onszelf en stoppen met sleutelen aan onze persoonlijkheid, gaan we zien dat onze 'problemen' niet zinloos of toevallig zijn, maar ons doorlopend uitnodigen om dieper op onszelf en onze zielenweg betrokken te raken.

Problemen, ziekte en lijden maken de mens vatbaar voor heiliging...

Thorwald Dethlefsen

Het openende en overstijgende bewustzijnswerk waarin we ons verbinden met stilte, nu-heid en overgave maakt dat de persoonlijkheid kan ontspannen en dat er ruimte komt voor inspiratie: voor de levensstroom die vol is van licht en liefde. Dat is de spirituele kant van dit werk, die behalve het herstel van het contact met het 'licht' en onze ziel ook altijd een zeer helende werking heeft op de persoonlijkheid.

De chakra's

Dat we een levende schakel tussen hemel en aarde zijn, wordt prachtig zichtbaar in de wijsheid over de chakra's. Onze chakra's zijn de zeven energiecentra in ons lichaam tussen stuitje en kruin, die, hoe hoger je komt, steeds fijnstoffelijker worden. Door je bewust te verbinden met die verschillende energieën wordt concreet voelbaar hoe de energieën van hemel en aarde in ons werkzaam zijn en via de chakra's tot expressie komen als de volgende essentiële kwaliteiten (summier samengevat, van boven naar benden): eenheidsbewustzijn, spirituele visie, creativiteit, liefde, persoonlijke wil, levendigheid en geaard zijn.

In de Bambu Jaartraining volgen we de route van de chakra's als een weg naar zelfkennis, heelwording en het hervinden van onze natuurlijke vermogens. In de begeleidersopleiding leer je het chakra-systeem ook gebruiken als hulpmiddel om de menselijke ontwikkeling te begrijpen en als instrument voor diagnostiek.

Onze hogere vermogens

De verschillende kwaliteiten van 'laag' naar 'hoog', die onze chakra's vertegenwoordigen zijn allemaal essentieel en van levensbelang. Het meeste 'werk' hebben we doorgaans te doen in de lagere chakra's. Daarin ervaren we namelijk het sterkst de duale krachten die verbonden zijn met ons aardse bestaan, daarin komen we het sterkst onze pijn, onze emoties en dilemma's tegen. In de bovenste chakra's is op zich niet zoveel te helen of te oefenen. Het is eigenlijk voldoende als we in rust en vertrouwen kunnen wachten en ontvankelijk zijn voor het licht dat bij ons binnenvalt, voor de inzichten en de inspiratie die zich aandienen. Iedereen die spiritueel werk heeft gedaan, kent dat: de kracht van afstemmen en wachten. Dat werkt voor iedereen: in visualisaties, geleide meditaties, inquiries etc. Je 'derde oog' gaat dan spontaan open, je ziet beelden en je ziet verbanden, zo eenvoudig is het. Als we samen mediteren, dan kun je de ervaring krijgen alsof het plafond openschuift en de hele ruimte zich vult met licht, simpelweg omdat we zo zitten, vredig en met liefdevolle aandacht.
De hogere chakra's openen zich bij de meeste mensen dus vrij makkelijk, wanneer je daarvoor de juiste condities schept: een sfeer van rust en harmonie en wat eenvoudige suggesties zijn meestal genoeg.
Het is wel zo dat iedereen op dit punt verschillende vermogens heeft. Er is altijd een persoonlijke inkleuring van die vermogens. Sommige mensen doen er niets voor en die zien vanzelf aura's of hebben de ene voorspellende droom na de andere. En anderen hebben nooit dat soort sensationele ervaringen. Dat wil dan niet zeggen dat je daar dan 'dicht' bent, maar dat je die vermogens op een andere manier gebruikt. Het kan zijn dat je makkelijk mensen aanvoelt en snapt of makkelijk iemand op zijn gemak brengt of dat mensen blij worden als je in hun buurt bent. Dat is misschien minder spectaculair of 'spiritueel' maar natuurlijk niet minder waardevol dan aura's kunnen lezen of voorspellende gaven hebben. En in het algemeen is het zo dat we tot veel meer in staat zijn dan we zelf denken. Voor de meeste van ons geldt dat we die vermogens veel meer zouden gaan ervaren als we ons meer zouden laten leiden door onze ingevingen, intuïties en impulsen.

Wat ons weg houdt bij de vermogens van die bovenste chakra's is vooral onze rusteloosheid, doenerigheid en resultaatgerichtheid. We hebben vaak ook niet zoveel vertrouwen in ons eigen vermogen om te kunnen zien en weten voorbij de buitenkanten van de dingen. Maar die onrust of dat gebrek aan vertrouwen zijn geen deficiënties van die hogere chakra's zelf. Die hebben eigenlijk altijd te maken met thema's uit de lagere chakra's, met emoties of met controledwang, met ambitie of wat dan ook.

Op aarde zijn

De blokkades voor spirituele groei, innerlijk evenwicht en gezond zelfvertrouwen, die zitten zoals gezegd vooral in de onderste drie chakra's. Dat is waar we pijn opgelopen hebben, waar we in verwarring zijn, waar we onszelf wegduwen van de aarde, waar we leven vanuit beperkende aannames over onszelf en onze omgeving.

Om spiritueel wakker te worden en te openen en er ook nog iets mee te kunnen doen in de wereld, moeten we allereerst echt op aarde zijn en ook op aarde wíllen zijn. Het onderste chakra, wordt ook wortelchakra genoemd. Dat is ook precies waar het over gaat: over wortelen in je bestaan, over hier zijn, op aarde zijn, mens zijn, in de tijd zijn. Hier zit de kwaliteit van kunnen rusten in ons bestaan op aarde. En natuurlijk zit hier ook de verstoring of de verwarring van die kwaliteit, waardoor we niet geworteld zijn, niet kunnen rusten in ons bestaan, neigen weg te trekken van ons lichaam of van de aarde. Daarom besteden we daar in onze groepen altijd veel aandacht aan: in je lichaam zijn, gronden en bewegen... en mediteren, dat altijd begint met zitten op de aarde, ademen, hier zijn.

Dus om een voertuig van het licht te kunnen zijn, is het belangrijk dat wij als mens goed geaard zijn. Het is niet zo dat als je niet zo stevig geaard bent, de kwaliteiten van het licht zich helemaal niet kunnen manifesteren, maar dan is er altijd een soort wiebeligheid in die manifestatie: angst, vluchtgedrag, onzekerheid enz. En juist de mensen die zich sterk verbonden weten met het licht en met het hemelse, die zijn vaak niet zo goed geaard en hebben vaak ook een zekere weerzin tegen het aardse. Dan kun je wel heel liefdevol of invoelend of intuïtief zijn, maar als dat niet voldoende wordt gedragen en ondersteund, dan gaat je gevoeligheid heel kwetsbaar voelen, alsof alles en iedereen zomaar bij je naar binnen kan komen... of je gaat met iedereen meelijden en je denkt dat je iedereen moet helpen en bijstaan of je zoekt een goeroe of een leer om je bij aan te sluiten en veilig te voelen.

Het is in onze ogen belangrijk om ook echt je eigen (spirituele) weg te gaan. Niet alleen maar volgzaam te zijn of dienend en wegcijferend. Je hebt ook iets heel eigens in te brengen. Je 'ik' zijn is niet minder belangrijk dan je spirituele verbondenheid. Het mooie is ook dat wij als individu allemaal iets unieks bij te dragen hebben.