Bambu | Centrum voor Gewaarzijn

Riding the Tiger

vijfdaagse workshop

Omgaan met heftige krachten

Een training om jezelf te leren kennen (en eventueel met anderen te leren werken) in het gebied van de heftige en donkere menselijke krachten zoals woede, lust, begeerte en negativiteit...

Er is die mooie metafoor voor de heftige krachten die opwellen vanuit de diepte van ons lijf en ons wezen. In die metafoor worden de krachten van onze lust, wildheid, woede en destructiviteit voorgesteld als een wilde tijger. Als de tijger eenmaal wakker is in ons gevoelsleven, dan lijkt hij ontembaar. Hij sleurt je mee. Weg van de redelijkheid en weg van woorden... woest, driftig en blind.

Wanneer we deze krachten negeren of uit ons bewustzijn bannen, gaan ze ons vanuit het onbewuste beheersen: in de vorm van plotselinge woedeuitbarstingen, onrust en ongeduld. Of de energie 'keert zich tegen ons' en veroorzaakt depressies of andere psychische of lichamelijke klachten.

Het is jouw energie

Deze wilde en donkere energieën zijn hoe dan ook in ons. De enige mogelijkheid is om de tijger te leren berijden. Als je er bovenop gaat zitten en dus de 'beheerder' wordt van al die energie, dan alleen kun je die krachten aanwenden ten behoeve van je eigen authentieke weg... om voluit en waarachtig die weg te kunnen gaan en je spirit niet meer te hoeven temperen.

Van beheersen naar beheren, dat is de stap waar deze energie je feitelijk toe uitnodigt. Dat voelt gevaarlijk en 'eng' en misschien op het eerste gezicht zelfs 'ondoenlijk', maar het is je eigen energie, waar je bang voor bent.

Het licht schijnt op alles

Uiteindelijk wil iedereen 'gelukkig' zijn, maar we vinden het geluk niet door de donkere krachten in onszelf en in het bestaan, te ontkennen of te willen bezweren. Bij 'mens-zijn' horen, naast alle licht en liefde die we in ons hebben, ook al die donkere en heftige energieën. Hoe we dat ook voor onszelf en de wereld trachten te verhullen, we zijn ook begerig, afwerend, boos en destructief. En hoe we onszelf ook proberen veilig te stellen, ooit worden we onvermijdelijk geconfronteerd met ziekte, verlies en dood. Dat alles hoort bij het leven op aarde. Je kunt er niet omheen. In plaats van naar geluk (het eenzijdig 'lichte') te streven, is het daarom behulpzamer om te streven naar heelheid. En heelheid heeft te maken met ruimte maken voor alles wat het leven ons brengt: het lichte en het donkere. 'Naar het licht gaan', is in onze ogen dus niet: je distantiëren van het donkere, maar het donkere in het licht brengen. Want in je duisternis bevindt zich het deel van jouw essentie dat nog niet aan het licht gekomen is.